Võõrsõnad

Ristsõna

Täitke ära ristsõna ruudustik, siis klikkige "Kontrolli" oma vastuste kontrollimiseks. Kui sattusite ummikusse, klikkige nupul "Vihje" ühe tähe saamiseks. Klikkige ruudustikus asuvatel numbritel vastava küsimuse nägemiseks.
1         2        3         
     4                 
   5       6              
7                      
                    
          8            
                   9   
                    
                 10     
          11            
                    
 12                     
            13          
                    
     14