Kas i, j, ij, või jj?

Täida kõik lüngad. Seejärel vajuta "kontrolli", et teada saada, kas su vastused olid õiged.

1. Õpilased sõitsid kevadel (ekskurs__oonile).
2. (Reis__ate) hulgas olid ka kunstnik ning (geograaf__a) õpetaja.
3. Kaasa sõitsid muusikud ja (rahvatants__ad).
4. Raudteejaama puhveti (müü__alt) osteti kaasa sooje (sa__u).
5. Kohtuti (preem__a) saanud abiturientidega.
6. (La__al ) sõiduteel oli (jalakä__ate) ülekäigurada.
7. Väike poiss kukkus (o__a) ning hüüdis möödujaid appi.